2009

De 97ste editie van de Krombeekse Paardenkoersen is weer voorbij, en het was weer bijzonder goed!

De paardenkoersweide liep aanvankelijk wat trager vol dan gewoonlijk, maar toen de drafkoersen volop aan de gang waren, werden zeker evenveel toeschouwers geteld als tijdens de voorbije edities.

De spektakelrijke wedstrijden kon op heel wat bijval rekenen, maar de handen ging toch wel het meest op elkaar tijdens de wedstrijd voor boerenpaarden. De mensen zien immers veelvuldig gewone paarden in het straatbeeld, maar een echt boerenpaard blijft toch altijd tot de verbeelding spreken. De kolossen maakten er een echt spektakel van en Sofie Fossaert werd als eerste afgevlagd.

Nadien volgde nog de 3de Grote Steeple van Krombeke, waarbij iedere ruiter mooi over de gracht geraakte. De organisatoren waren achteraf dan ook weer heel gelukkige mensen, want voor hen was dan eigenlijk de kous af. .

Foto’s Paardenkoersen 2009

Foto’s koers boerenpaarden

Foto’s Grote Steeple van Krombeke

Een folkloristische verzameling paarden

De nieuwe paardententoonstelling was een schot in de roos, want zoveel paardenrassen samen, zagen velen nooit eerder.

De leden van vzw Folkloristische Paardenkoersen van Krombeke dragen al bijna 100 jaar het paard in hun hart. En zo wensen zij ook altijd het beste voor het dier. Omdat het praktisch onhaalbaar is om de wetgeving rond een paardenmarkt uniform toe te passen, wordt dit jaar een folkloristische verzameling van paarden georganiseerd. Zo krijgen de organisatoren alvast een beter overzicht van de handel en wandel van de paarden in Krombeke.

Centrale losplaats met controle

De folkloristische verzameling van paarden wordt in de volksmond dus een tentoonstelling van vooral veel verschillende rassen van paarden en pony’s, die alle zorgen zullen krijgen die vereist zijn. De deelnemers maken op aanvraag hun identiteit kenbaar aan de door ons aangestelde personen, en bij weigering wordt hen gewoon de toegang ontzegd. De dieren worden ook enkel gelost onder toezicht van een door de vzw aangestelde en erkende dierenarts, en dit vanaf 14 uur op een weide langs de Doornhoek; en de dieren moeten na de tentoonstelling ten laatste om 18.30 uur uit de Blasiusstraat opgehaald zijn. Ook andere wettelijke formaliteiten inzake het binnen- en buitenrijden van de losplaats zullen onder de loepe genomen worden, evenals het tellen van de dieren. En natuurlijk moeten de dieren zelf ook vergezeld zijn van alle wettelijk geldende attesten of documenten. Daarbij denken we dan vooral aan de identificatie en encodering in de centrale gegevensbank, waarop de aangestelde erkende dierenarts steekproefsgewijze zal toezien. Ook zullen zieke of gewonde dieren categoriek geweigerd worden. En vooral zullen dieren met respect voor hun welzijn behandeld dienen te worden, en dan denken we ook aan het volledig verbod van het gebruik van stokken of elektrische prikkelaars. In die zin worden volwassen hengsten uitgesloten, en ten allen tijden wordt drinkwater voorzien. Voederen wordt wegens jaloersheid onder de paarden evenwel verboden. Er rust dus een zware verantwoordelijkheid op de vervoerders, hun aangestelde of medewerkers, en het FAVV en/of de FOD kunnen ten allen tijde controles uitvoeren tijdens de folkloristische verzameling. verwoordt de organiserende vzw de genomen maatregelen om het Krombeeeks jaarlijks massagebeuren in goede banen te leiden.

Foto’s paardenverzameling

Paarden & benodigdheden

De Blassiusstraat stond goed gevuld met veel paardenmateriaal.

Nieuw of 2de hands

Heb je een zadel, gareel, kledij, laarzen, sulky, koets enz. te koop of heeft het iets te maken met paarden,

Kom dan naar de paardenmarkt te Krombeke

Alle standplaatsen zijn gratis.

Beter gesmaakte covers

Traditioneel verlegt het feest zich na de paardenkoersen naar het Krombekeplein, waar jaarlijks van 2 optredens kan genoten worden. Met C�Ris Wolf stond eigenlijk las openen een grote naam op de affiche, maar in Krombeke willen ze duidelijk liever gekende liederen horen. En ondanks een sublieme act, konden Chris en zijn kornuiten niet echt rekenen op de steun van de grote massa. Dan was het maar wachten op The Occasional Band die met covers uit de jaren 80 en 90 duidelijk beter de grote massa kon bekoren. Er werd zelfs soms duchtig meegeroepen, als was Krombeke maandagavond een mini-editie van Folk Dranouter. Met de adrenaline van de optredens, bleef de massa nadien nog enkele uren in de dorpskom van het Witsoonedorp plakken, maar ondertussen waren ook ‘t Kereltje en de Witsoonezaal goed volgelopen, zodat iedereen aan zijn trekken kon komen om muzikaal en fuivend de nacht door te komen. Krombeke Koerse is weer voorbij, en de organisatoren zagen alvast dat het nog eens goed is geweest, en dat vooral de weergoden weer Krombeke bijzonder goed gezind zijn geweest.

Sfeer paarden koersmaandag 2009