Krombeke

“Krombeke” werd niet altijd zo geschreven. Een terugblik:

875 Crumbeke
1134 Crumbecca
1183 Crombeka
1218 Crombeca
1266 Crombeke
1268 Crombeka
1304 Crombeike
1401 Crombeke
1525 Crombecque
1711 Crombeque
1836 Crombeke
1903 Krombeke

 


 

Krombeke is een deelgemeente van Poperinge.

De andere deelgemeenten : Proven, Roesbrugge, Haringe, Abele, Reningelst, Watou, Sint-Jan-ter-Biezen.

De oppervlakte van Krombeke is 8,5 km².

Ons dorp telt ongeveer 720 inwoners.

 Krombeke ligt ten noordwesten van POPERINGE.

 

 


Bevolkingscijfers

1995 725
1996 728
1997 718
1998 712
1999 728
2000 727
2001 722
2002 714
2003 711
2004 708

  Foto’s vanuit de kerktoren 

 

                   Blasiusstraat                                                             Bankelindeweg

 

Graaf van Hoornweg                                                        Andreas Verbrigghestraat


Het stratenplan van Krombeke

    ……….  = beken   vormen de gemeentegrenzen

Straatnamen van Krombeke

1. Andreas Verbrigghestraat  :  Andreas Verbrigghe werd geboren in 1905. Hij werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgehaald door de Witte Brigade. Hij stierf in het concentratiekamp van Buchenwald op 7 juni 1944.

2. Bankelindeweg : genoemd naar het café ‘De Bankelinde'(gelegen voor De Lovie). Vroeger stonden hier nogal wat lindebomen (met een bankje erbij ?)

3. Barlebuizestraat : Bardelen Boshoek. Een bardeel = een stuk plank. In de Barlebuizestraat is er ook veel bos.

4. Blasiusstraat : de H. Blasius is de patroonheilige van Krombeke

5. Bromstraat : waarschijnlijk werd deze straat genoemd naar een persoon die hier bijen kweekte. Het brommend geluid van de bijtjes leidde tot deze straatnaam.

6. Coeyaardstraat : iets te maken met koeien ? Een straat waarlangs opvallend veel koeien geleid werden naar de weiden ?

7. Doornhoek : genoemd naar een vroegere café ‘In den Doorn’. De straat die vertrekt vanuit de Doornhoek heet ook Doornhoek. Dit om niet te verwarren met de Doornstraat in Poperinge.

8. Eikenkappersdreef : ‘de Eikenkappers’ is de lapnaam voor de Krombekenaren. Zij die veel eiken kapten (= hakten) want vroeger stonden langs de Doornhoek veel bossen.

9. Graaf van Hoornweg : Graaf van Hoorn was een toenmalige heer in Krombeke (17de eeuw)

10. Handstraat : ???

11. Hapjesstraat : happen = kappen    Vroeger stond hier het café ‘Hapjes’

12. Keizelaarstraat :  zo’n echt ouderwetse kasseiweg in de Westhoek. Langs deze weg stonden enkele keizelaarbomen.

13. Krombekeplein : het dorpsplein in Krombeke

14. Legerstraat : deze straat werd door de Fransen aangelegd in de W.O.

15. Molenstraat : hier stond vroeger de molen van Lucien Descamps.

16. Roggestraat : een straat die zich kronkelt langs velden bezaaid met rogge (=graangewas)

17. Reningestraat : verwijst naar het dorp Reninge.

18. Stavelestraat : verbindt Krombeke met Stavele.

19. Waaienburgseweg : genoemd naar de hoek ‘de Waaienburg’   burg — brug

20. Witsoonestraat : ridder Cornelius Witsoone doolde ooit 72 uren in de bossen . Krombeke is het Witsoonedorp.

 


Cornelius Witsoone                                                                                            

De weldoende ridder Witsoone is sedert diverse periodes met pest en hongersnood in de vroege middeleeuwen verbonden met Krombeke. Zo vanzelfsprekend zelfs, dat het kermiscomité (op zoek gaande naar iets om de eigen identiteit van Krombeke beter te accentueren in Groot-Poperinge) ridder Witsoone koos om vanaf 1978 op de derde zondag van juli het Witsoonefeest te organiseren.

Ridder Witsoone heeft nooit echt bestaan, maar is gewoon een legende. De legende ontstond in de heel vroege middeleeuwen, toen de gewone mensen in bittere armoede leefden. Daarbij kwam nog de vele pestepidemieën die ook Krombeke teisterden. Om de mensen wat moed en opbeuring te geven, vond een onbekende het verhaal van de weldoende Cornelius Witsoone uit, die blijkbaar 72 uren ronddoolde in de bossen van Krombeke. Wanneer de ridder het klokkengelui van de Sint-Blasiuskerk in Krombeke hoorde en er naartoe galoppeerde, dankte hij God voor zijn veilige tocht. Dit was voor de Krombekenaren een verhaal waarbij ze even niet dachten aan de dagelijkse miserie. Zo is het getal 72 voor altijd verbonden met Krombeke, en dagelijks worden er 72 doolklops geslagen ‘s avonds vanuit de kerk.

Enkele namen zijn nog verbonden met Witsoone : Witsoonefeesten, Witsooneverkiezing, Witsoonestraat, Witsoonezaal . Ooit bestond er een Witsoonebier.


wapenschild

Het wapenschild van Krombeke bestaat uit 3 rode hoorns op een gele achtergrond. Dit was het wapenschild van de voormalige adellijke familie “van Hoorn” die in het kasteel van Krombeke in de 17de eeuw heeft gewoond. De straat richting Westvleteren heet de Graaf van Hoornweg. In de weide voorbij Nevejan zou  ooit het kasteel hebben gestaan. De zachte glooiingen in de weide verraden dit toch enigszins.

 


glasraampje

Als je in Krombeke voorbij de huizen wandelt, merk je vaak een glasraampje. Het model zie je hiernaast afgebeeld.

Wat herkennen we zoal ?

  beeld van OLV op sokkel          

  de Fatimakapel

  standbeeld v.d. gesneuvelde    soldaten

  Sint-Blasiuskerk + wapenschild

  patroonheilige (Sint-Blasius)

  ridder Witsoone

 

 


De  reliëfkaart van Krombeke

De hoogtelijnen  schommelen van  ongeveer 5 m tot 30 m. Krombeke ligt dus in een vlakke streek.  Hier is er een zwak reliëf : de kimlijn is horizontaal, kleine hoogteverschillen en de beken liggen op eenzelfde hoogte als de omgeving errond.

Het laagste punt ligt in de Roggestraat (onder de 5 m) terwijl het hoogste punt aan café ‘t Jagershof ligt (30 m). Fietsers die naar Poperinge rijden, ondervinden dit wel.